Ulf Lundell - Stoppa Pressarna

Bild: Fredrik Sandberg/TT - Stoppa Pressarna