Redaktionell policy Stoppa Pressarnas journalistik och inriktning

Vårt publicistiska uppdrag: underhålla, bevaka och avslöja

Stoppa Pressarna grundades 2013 och är landets största kändistidning online. Sedan starten har vi avslöjat många av de absolut största nyheterna om olika celebriteter och kungligheter som fått stort genomslag i hela landet och även internationellt. 

tips bild edited - Stoppa Pressarna
Nyhetsarbetet på Stoppa Pressarnas redaktion bedrivs 365 dagar om året.

Publicistiskt uppdrag

Vårt mål och publicistiska uppdrag är att underhålla, bevaka, avslöja, analysera och i vissa fall satiriskt skildra kända individer, svenska såväl som utländska – samt olika fenomen kring dessa personer – som i vardagligt tal går under benämningen kändisar. 

Den här gruppen i samhället är inte sällan makthavare och åtnjuter på olika sätt en rad fördelar både privat och i sin yrkesroll genom sin status/position som exempelvis kungligheter, artister, programledare och politiker. Det innebär att allmänheten har rätt att få reda på mer kring de här personerna i större utsträckning än en person som inte är offentligt känd. 

Redaktionellt arbetssätt 

Stoppa Pressarnas redaktionella team består av en chefredaktör och en nyhetschef som leder det dagliga arbetet med redaktionen bestående av journalistiskt utbildade redaktörer som skriver och redigerar våra artiklar. 

Redaktionsledningen avgör dagligen, 365 dagar om året, vad som ska publiceras på Stoppa Pressarnas olika plattformar och planeringen av innehållet görs på redaktionsmöten med redaktörerna.

sh552389020 nh - Stoppa Pressarna
Stoppa Pressarnas redaktörer arbetar med en rad olika ämnesområden.

Sant och relevant

Våra journalister arbetar med en rad olika ämnesområden, däribland bevakning av kungafamiljen, rapportering om svenska och utländska kändisar, politiska profiler och andra offentliga personer. Det vi publicerar ska vara sant, relevant och bygga på säkra källor.

Artiklar ska aldrig innehålla felaktiga uppgifter och redaktionen följer Pressens yrkesetiska regler.

Tydliga källhänvisningar

En del av våra nyheter är så kallade rewrites, där källan är andra medier. Stoppa Pressarna ska alltid vara noga med källhänvisningar – det vill säga att vi tydligt redovisar var informationen kommer ifrån, vilket även, där det är möjligt, sker via länk/länkar direkt till ursprungskällan.

Källskydd 

Alla uppgiftslämnare till Stoppa Pressarna är skyddade av källskyddet. I Sverige är källskyddet reglerat i grundlagen och närmare bestämt i tryckfrihetsförordningen (3 kap 3 §) samt yttrandefrihetsgrundlagen (2 kap 3 §). Det innebär att vi enligt lag aldrig får avslöja vem som har tipsat oss om en nyhet.

En myndighet är exempelvis förbjuden att efterforska efter våra källor. Vi röjer alltså aldrig din identitet, men kan behöva veta vem du är och få kontaktuppgifter till dig.

Generösa bemötanden 

Om något i Stoppa Pressarnas artiklar inte är korrekt rättar redaktionen normalt till en eventuell oriktig uppgift inom 24 timmar från att den har blivit känd för oss. Stoppa Pressarna är generösa med bemötanden och om en felaktig uppgift har publicerats kommer genmäle/rättelse att ske i samma artikel och/eller en ny. 

sh566815477 nh - Stoppa Pressarna
Arbetet på Stoppa Pressarna pågår 365 dagar om året och redaktörerna är fullt sysselsatta med att kolla upp våra tips från allmänheten.

Etiska riktlinjer vid publicering

Stoppa Pressarna får dagligen en rad olika tips om kändisar och andra offentliga personer. Det innebär inte, som många kanske tror, att vi publicerar allt. Noga övervägda publiceringsbeslut tas alltid vid varje enskild artikel och ofta avstår Stoppa Pressarna från olika publiceringar bland annat med hänsyn till att allmänintresset inte är tillräckligt stort.

Känsliga fall

Stoppa Pressarnas redaktion är mycket varsam när det kommer till publicering av uppgifter och bilder på barn, det vill säga personer som inte har fyllt 18 år. 

Gällande namnpublicering av en känd person som exempelvis är misstänkt eller dömd för brott avgörs den från fall till fall och beroende på olika omständigheter gällande det specifika fallet.

Journalistiskt oberoende

Stoppa Pressarnas redaktionella innehåll är oberoende, vilket innebär att ingen annan än redaktionsledningen och ytterst den ansvarige utgivaren kan bestämma vad som publiceras eller ej. 

Stoppa Pressarna accepterar inte under några omständigheter påtryckningar, hot, utpressning eller andra aktioner mot redaktionen som strider mot svensk lag och den svenska yttrandefriheten.

Bilder: TT