Den kraftfulla varningen till Victoria

Håll dig i skinnet Victoria!
Nu uppmanar statsvetare kronprinsessan att vara försiktig med sitt miljöengagemang.
Det är på gränsen till otillåtet på grund av att det är politiskt färgat.

Stoppa PressarnaFå obegränsad tillgång till allt:Få obegränsad tillgång:

Jennifer Erixon

| 2018-11-08 kl 10:55 |

ProvaPremium

Stoppa Pressarna har tidigare rapporterat om kritiken som riktats mot Victoria, 41, i en stor uppslagen huvudledare i Dagens Nyheter.

Där ifrågasatte man lämpligheten i att den blivande statschefen engagerar sig så hårt i miljöfrågor bland annat genom sitt engagemang som ambassadör för FN:s hållbarhetsmål.

Bild 1 av 6

Docenten i statsvetenskap Elin Naurin varnar Victoria för att gå över gränsen i sitt engagemang för miljön då det kan uppfattas som politiskt.
Bild 2 av 6

Kronprinsessan genomför landskapsvandringar som till och med de kan betraktas som politiska manifestationer. DN bildsatte tillexempel sin ledare med en bild från en landskapsvandring och nämnde det även i sin ledare.
Bild 3 av 6

Allt fler diskussioner kring Victorias miljöengagemang pågår nu. Det finns de som tycker det är olämpligt då det angränsar till ett politiskt engagemang.
Bild 4 av 6

Statschefen får inte vara politisk och Victoria ligger på gränsen.
Bild 5 av 6

Victoria besökte FN i sin roll som ambassadör för hållbarhetsmålen. Ett engagemang som nu ifrågasätts.
Bild 6 av 6

Victoria hade ett hektiskt schema i New York och hon besökt bland annat svenskrestaurangen Askas trädgård.

Tidningen menar att miljödebatten idag i många avseenden är politiserad. Statschefen får inte driva politiska frågor enligt Torekovkompromissen från 1971.

Och diskussionerna går vidare i frågan.

Docenten i statsvetenskap Elin Naurin, 43, intervjuades nyligen i Sverige Radios ”Nordegren och Epstein” och hon vill inte fastslå att Victoria gör fel men att ”hon ligger på gränsen”.