Säkerhetsskandal

Så bluffade ÖB:s älskarinna till sig toppjobbet

Flera lögner.
Stoppa Pressarna kan nu avslöja att ÖB Micael Bydéns älskarinna Linda H Staaf farit med osanning flera gånger i media.
Det är dock värre än så – hon ljuger även i sitt CV och i mer formella sammanhang.
Polismästaren är inte ens utbildad polis, tvärtemot vad hon hävdat.

Stoppa PressarnaFå obegränsad tillgång till allt:Få obegränsad tillgång:

Per Nilsson

| 2022-07-21 kl 14:12 |

ProvaPremium

Stoppa Pressarna avslöjade nyligen att ÖB Micael Bydéns, 58, älskarinna Linda H Staaf, 46, har både överdrivit effekten av Polisens arbete och dessutom lämnat helt felaktiga uppgifter om bland annat Polisens arbete för att minska antalet skjutningar i gängkriminella miljöer.

Det bevisas i forskningsrapporten ”Hur efterlever Polismyndigheten offentlighetsprincipen” som släpptes av docent Stefan Holgersson, 55, i november förra året.

Bild 1 av 15ÖB Micale Bydén Så Träffade Stor - Stoppa Pressarna

Stoppa Pressarna har avslöjat sanningen om ÖB.s älskarinna Linda H Staaf och hur hon bluffat sig fram i karriären.
Bild 2 av 15micael byden karleksnaste stor 1 - Stoppa Pressarna

ÖB Micael Bydén har bland annat tagit med sin älskarinna Linda H Staaf till Karlbergs slott där de blev påkomna av en ung kadett. Vi får hoppas att det var försiktiga med de antika möblerna.
Bild 3 av 15Linda H Staaf Almedaln Stor2 - Stoppa Pressarna

Polismästaren anklagas för att ha vilselett och lämnat felaktiga uppgifter om Polisens arbete mot skjutningar i gängkriminella miljöer.
Bild 4 av 15Stefan Holgersson Rapport Stor2 - Stoppa Pressarna

Professor Stefan Holgersson sågar Linda H Staaf i sin forskningsrapport ”Hur efterlever polisen offentlighetsprincipen”.
Bild 5 av 15Linda H Staaf Flyr Stor 2 - Stoppa Pressarna

Linda H Staaf gav ett splittrat och ofokuserat intryck under sitt seminarium i Almedalen.
Bild 6 av 15Linda H Staaf Flyr Stor1 - Stoppa Pressarna

Linda H Staaf vägrade svara på frågor från Stoppa Pressarnas team i Almedalen förra sommaren. Vad är det hon vill dölja?
Bild 7 av 15Stefan Holgersson Bluff Linda Stor2 - Stoppa Pressarna

I rapporten framgår tydligt mörkläggningsförsöken av Lind H Staafs bluffar och rena lögner.
Bild 8 av 15Stefan Holgersson Bluff Linda Stor3 - Stoppa Pressarna

Linda H Staaf är en "omslagsflicka" för Polismyndigheten och man gör allt för att skydda henne.
Bild 9 av 15Stefan Holgersson Bluff Linda Stor4 - Stoppa Pressarna

Rapporten innehåller hårresande läsning, Linda H Staafs fräckhet är gränslös och samtidigt oroande med tanke på det känsliga ämbete hon innehar.
Bild 10 av 15Stefan Holgersson Bluff Linda Stor6 - Stoppa Pressarna

Det är obegripligt att Linda H Staaf fick den tjänst hon innehar.
Bild 11 av 15ÖB Micael Bydén Parkmöte Stor - Stoppa Pressarna

Stoppa Pressarna avslöjade när ÖB Micael Bydén och polismästare Linda H Staaf inledde sin erotiska affär. Paret blev påkomna i en park under sommaren 2021.
Bild 12 av 15Micael Bydén Bordellbesöket Stor3 - Stoppa Pressarna

Statsminister Magdalena Andersson, ÖB Micael Bydén och prins Carl Philip. Undrar vad prinsen tänkte på när han tvingades sitta bredvid ÖB?
Bild 13 av 15Micael Bydén Bordell Stor2. - Stoppa Pressarna

ÖB Micael Bydén, talman Andreas Norlén och statsminister Magdalena Andersson när Försvarsmakten arrangerade Veterandagen vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. För statsministern måste det kännas märkligt att tvingas hälsa på en ÖB som är otrogen när man leder en feministisk regering. Har hon verkligen fortsatt förtroende för generalen?
Bild 14 av 15micael byden hustrun berattar stor1 1 - Stoppa Pressarna

Stig Wennerström kom i likhet med Micael Bydén från flygvapnet. Spionen var dock inte, såvitt känt, otrogen.
Bild 15 av 15Anders Thornberg Stor1 - Stoppa Pressarna

Rikspolischef Anders Thornberg borde rimligen agera. Har han verkligen förtroende för Linda H Staaf? Varför skyddar han den ljugande polisen?

Det är dock bara början – polismästaren är helt skamlös.

Stoppa Pressarna kan nu avslöja att Linda H Staaf inte bara har ljugit i media om polisens arbete.

Polischefen har även lämnat felaktiga uppgifter om sina personliga erfarenheter som polis och dessutom ljög hon i sitt CV och överdrev i sin ansökan när hon tillsattes som underrättelsechef vid Polisens nationella operativa avdelning, NOA.

I samband med den omfattande mediabevakningen av polisens arbete mot grov organiserad brottslighet gjordes flera personliga porträtt av Linda H Staaf i media.

Den blonda poliskvinnan, som spräckt två äktenskap, påstår att hon ”ibland sätter sig i radiobilen för att ha yttre tjänst” och att hon kan göra detta eftersom ”hon har läst in polishögskolan och därmed även är utbildad till polis”.

Det påstås också att hon började vid polisen år 2004 och ÖB:s älskarinna har klättrat i karriären inom polisen sedan dess. Linda H Staaf blev en ”omslagsflicka” för Polismyndigheten.

Hon framstår som handlingskraftig, välmeriterad och skarp, vilket i sin tur var fördelaktigt för Polismyndighetens trovärdighet – i själva verket framstår Linda H Staaf som en stor bluff.

Docent Stefan Holgersson beskriver i sin forskningsrapport hur han initialt begärde ut rutinartade uppgifter om Linda H Staaf (som han inte namnger i rapporten) men Polismyndigheten obstruerade och sekretessbelade flera uppgifter på uppenbart krystade grunder.

Han är mycket kritisk till Linda H Staaf och hur myndigheten försöker skydda henne.

Polismyndighetens bristande respekt för offentlighetsprincipen som framkommer i denna bilaga innebär att man åsidosätter en av den svenska demokratins grundbultar, vilket också visar hur enkelt grundläggande rättsstatliga principer kan överges. I ljuset av detta bör nya föreslagna befogenheter för polisen granskas särskilt noga.”, skriver han som avslutningsord i den bilaga (bilaga 2) i rapporten där Linda H Staaf granskas.

Som bekant är Polisen just nu extremt omhuldad av de politiska partierna inför höstens val. Lag och ordning toppar debatten.

De politiska partierna slåss om att bjuda över varandra med rop om mer resurser och större befogenheter till Polisen. Att vi då har en underrättelsechef inom Polismyndigheten som inte bara ljuger i media utan även är glidande på sanningen i sin ansökan till jobbet och i sitt CV är minst sagt anmärkningsvärt.

Det väcker även frågor kring vår överbefälhavare som väljer att involvera sig romantiskt med en kvinna som uppvisar en sådan bristande karaktär och integritet.

Stefan Holgersson, som började som polis 1992 för att sedan vidareutbilda sig till polisforskare, beskriver i sin rapport hur han mer eller mindre av en slump halkade in på att undersöka Linda H Staafs vandel:

Med tanke på hur underrättelseenheten under senare år marknadsfört sin betydelse och hindrat insyn uppstod ett intresse av att undersöka hur Polismyndigheten skulle agera om de uppgifter som rörde underrättelsechefens egna beskrivningar av sin yrkesbakgrund och utbildning begärdes ut.

Det var problemen med att få ut information som fick forskaren att börja begära ut enkla uppgifter som inte skulle kunna påverka Polisens förmåga att bekämpa brott:

Avslag att få ut information angående organiserad brottslighet har genomgående motiverats med hänvisning till sekretess. Känslan var att det fanns ett intresse av att dölja och hindra insyn, där underrättelsetjänsten överutnyttjar möjligheten att hänvisa till sekretess. Idén väcktes att begära ut några helt andra typer av uppgifter som ur ett brottsbekämpningsperspektiv inte var känsliga, men som Polismyndigheten sannolikt inte ville lämna ut, och kort beskriva hur Polismyndigheten agerade.”

Stefan Holgersson fick sina misstankar bekräftade direkt, underrättelseenheten vid NOA försökte uppenbart skydda Linda H Staaf:

Det svar som underrättelseenheten lämnade när jag begärde att få diarienummer kopplat till underrättelsechefens påstådda tjänstgöring i yttre tjänst var så anmärkningsvärd att det resulterade i att jag ställde fler frågor.

Han betonar att han egentligen inte (till skillnad från Stoppa Pressarna) avsåg granska Linda H Staaf utan det handlade om att undersöka ”Polismyndighetens sätt att efterleva offentlighetsprincipen”.

Stefan Holgerson konstaterar att Linda H Staaf ”har blivit en frontfigur för svensk polis. Med tanke på Polismyndighetens starka strävan att stärka och skydda förtroendet för organisationen skulle det vara en stor prestigeförlust för Polismyndigheten om det framkom att det gick att ifrågasätta den bild som målats upp av henne.”

Även om forskaren är mer intresserad av de strukturella och kulturella problemen (läs korruption) inom Polismyndigheten än Linda H Staaf per se, så framkommer det dock i rapporten med vilken häpnadsväckande fräckhet hon agerar – polismästaren drar sig inte för att ljuga om sina meriter – inte bara i media utan även i mer formella sammanhang.

Ändå är Stefan Holgersson återhållsam gentemot Linda H Staaf.

Bara en av flertalet överdrifter kopplat till hennes personliga meriter berörs i rapporten.

Linda H Staaf har i flera intervjuer berättat att hon emellanåt brukade tjänstgöra som radiobilspolis för att hålla kontakten med det verkliga polisarbetet. Något som polisforskaren reagerade på:

Det fanns indikationer på att det budskap som förmedlades av att underrättelsechefen ibland tjänstgjorde som vanlig radiobilspolis inte stämde.”

Vid tjänstgöring som radiobilspolis upprättar man anmälningar, håller förhör, rapporterar trafikbrott och skriver ordningsföreläggande. Allting ska diarieföras varför forskaren begärde ut:

De 10 senaste ärenden som underrättelsechefen har hållit förhör i.

De 10 senaste ärenden som underrättelsechefen skrivit en anmälan

De 10 senaste ordningsföreläggandena som underrättelsechefen utfärdat

De 10 senaste andra trafikbrott som underrättelsechefen varit rapporterande polis.

Forskaren fick till svar att Linda H Staaf först den 27 maj 2021 fick ”behörighet i det IT-stöd som är aktuellt att söka i enligt din förfrågan, varför sökmöjligheterna är begränsade i tid.”

Även om Linda H Staaf inte hade behörighet till IT-systemet DurTvå så ska hon sättas upp som förhörsvittne i andra polisers rapporter, men inte heller de fick Stefan Holgersson ut.

”Genom muntliga uppgifter från personliga kontakter inom Polismyndigheten, bland annat på Noa, var jag övertygad om att en sökning i DurTvå på de uppgifter som efterfrågades inte skulle vara positivt för den bild som underrättelsechefen förmedlat om sig själv.

Han kontrollerade även med Linnéuniversitetet, som var den enda läroanstalt som bedrev funktionsutbildning vid denna tidpunkt. Där gick inte Linda H Staaf någon utbildning till polis – underrättelsechefen är inte utbildad polis. Helt tvärtemot de budskap som förmedlats i media.

Besked att hon inte genomgått den normala grundutbildningen för att bli polis (e-post juli), där en hänvisning skedde till att om hon gått en individanpassad funktionsutbildning för att bli polis är det Linnéuniversitetet som genomfört sådana utbildningar (Umeå universitet genomförde också en funktionsutbildning, men det var för operatörer som skulle börja på Nationella insatsstyrkan). Vid kontroll med Linnéuniversitetet framgick att underrättelsechefen inte hade gått någon utbildning för att bli polis i deras regi (e-post juli 2021).”

Den enda kurs Linda H Staaf har gått i Linnéuniversitetets regi är en kort ledarskapsutbildning (indirekt ledarskap) år 2009 som riktar sig till både poliser och civilanställda inom Polismyndigheten.

Två numera pensionerade poliser som har god inblick i vilka som genomgått funktionsutbildningen för att bli poliser tillfrågades också. De uppgav att underrättelsechefen inte genomgått någon utbildning för att bli polis. Hon fick sin polistitel på samma sätt som Dan Eliasson när han blev rikspolischef, dvs hon fick den när hon blev underrättelsechef.

När rapporten publicerades i november 2021 viste inte Stefan Holgersson att ÖB Micael Bydén hade Linda H Staaf som älskarinna sedan flera månader tillbaka, han visste inte heller att det var just i november 2021 som ÖB plötsligt lämnade sin hustru efter 23 års äktenskap och sammanlagt 33 år tillsammans.

Micael Bydéns hustru fick inte höra av sin make att han hade en älskarinna, den informationen fick hon genom goda vänner. Hon konfronterade sin otrogne make som föll till föga och erkände. Han hade även varit mentor åt Linda H Staaf i tre år, en ovanligt lång tid. 

Därför ter det sig nästintill tragikomiskt att forskaren i sin rapport gör en jämförelse med Försvarsmakten och ÖB i sin rapport:

Om det var så att det var viktigt att hemlighålla att underrättelsechefen genomgått den grundläggande polisutbildningen för att det annars skulle kunna skada Polismyndighetens operativa verksamhet borde hon inte ha framfört i media att hon gått denna utbildning. Det kan nämnas att ÖB och chefen MUST har detaljerade CV på försvarets hemsida där det bland annat framgår var och när de genomgått sin grundutbildning och andra utbildningar.”

När Linda H Staaf sökte tjänsten om underrättelsechef vid NOA hade hon arbetat drygt fem år som chef för intern service och ekonomi (35 anställda) i en länsmyndighet. Hon var civilanställd och hade inte erfarenhet av att fatta polischefsbeslut eller operativa beslut.

Linda H Staaf hade inte genomgått strategisk chefskurs och ingick inte i en strategisk ledningsgrupp.

Hennes erfarenheter av bland annat arbete med grov organiserad brottslighet motsvarade inte den uppmålade bilden av hennes erfarenheter”, står att läsa i rapporten.

Stefan Holgersson hittar flera felaktigheter som framförts i media och i Linda H Staafs CV.

Den stjärnstatus som framställningen av underrättelsechefens civila meriter förmedlade motsades av annan information.

Sammanfattningsvis stämmer inte påståendet många års erfarenhet av domstol med ett verkligt förhållande.

Underrättelsechefen nådde inte upp till fyra av fem bör-krav i ansökningstexten.

När den ursprungliga ansökningstiden gick ut (5 augusti 2014) nådde underrättelsechefen inte upp till ska-kravet ”Ingått i en strategisk ledningsgrupp”

Ansökningstiden förlängdes och den som fick tjänsten som underrättelsechef utnämndes först till ekonomidirektör för region Öst, utan att denna tjänst lystes ut. Hon nådde i och med denna utnämning i kombination med att ansökningstiden förlängdes upp till ska-kravet: ”Ingått i en strategisk ledningsgrupp”. Hon hade därmed ingått i en sådan i fyra månader när hon lämnade in sitt CV.

Underrättelsechefen har överdrivit sin erfarenhet av underrättelsearbete. Det förefaller osannolikt att en person på en service- och ekonomienhet utan operativ polisiär erfarenhet skulle arbeta med uppgifter kopplat till underrättelsetjänstens verksamhet eller processer.

De enda utbildningarna utöver akademiska meriter som finns angivna i Linda H Staafs ansökningshandlingar var att hon hade körkort för tung lastbil och taxi, A-certifikat för privatflyg med mörkerkompetensbevis samt tävlingslydnadsinstruktör i svenska brukshundsklubben.

Vilken relevans dessa utbildningar har för den utlysta tjänsten är oklart. Relevanta utbildningar för polisär operativ verksamhet saknas helt i meritförteckningen”, konstaterar Holgersson

Den erfarne docenten är i det närmaste förbluffad över att Linda H Staaf kunde få jobbet som underrättelsechef vid NOA.

Hon hade aldrig fattat polischefsbeslut. Sammantaget kan det vara svårt att förstå att en person som varit chef för en liten intern service- och ekonomienhet rekryteras till en av de mest centrala och högsta chefspositionerna för den operativa verksamheten inom svensk polis.”

Linda H Staaf har inte kompletterat sin juristexamen med en polisutbildning trots att hon påstår det. Det krävs ingen polisexamen för att få arbeta som underrättelsechef.

I sin avslutande genomgång av Linda H Staafs alla lögner och missvisande information är Stefan Holgersson skarp i sin kritik.

Det är viktigt att information från underrättelsetjänsten är korrekt och rättvisande. Sådana uppgifter ligger nämligen till grund för analyser och olika beslut som fattas inför polisiära insatser. Uppgifter från underrättelsetjänsten används också vid olika tvångsmedelsbeslut och i förundersökningar som underlag vid rättegångar.”

Han kommer även in på den roll som Linda H Staaf har in sin opinionsbildande roll, något som är högaktuellt inför höstens riksdagsval.

Vidare har information som kommer från underrättelsetjänsten stor betydelse för den politiska diskussionen kring gängbrottslighet, lagstiftning, resursfördelning av offentliga medel och i förlängningen på de politiska beslut som fattas. Underrättelsechefen har bland annat pekat på behovet av utökade befogenheter och underbyggt argumentet genom att peka på hur väl rättsväsendet har använt informationen från andra länder som dessa genom sin generösare lagstiftning har lyckats få fram.

Stoppa Pressarna har vid upprepade tillfällen sökt överbefälhavare Micael Bydén, generalen har valt att inte återkomma – så modig är den ”soldaten”.

Stoppa Pressarna har vid upprepade tillfällen sökt polismästare Linda H Staaf – så tuff är den ”snuten”.

Vet du mer om Micael Bydén, hans otrohet och hans älskarinna Linda H Staaf ? Har du bilder, filmer eller ljudupptagningar? Tipsa Stoppa Pressarna här! Du är garanterad anonymitet och skyddad som källa i enlighet med grundlagen. Alla tips som leder till publicering arvoderas.