Kissies dom är nu ute

Fick tidigare idag ett mail med ett pressmedelande om domen mot Kissie. Ni är nog ingen som missat att Kissie blev stämd för smygreklam och detta kunde ha slutat med att hon var tvungen att betala miljonbelopp.
Nu har Stockholms tingsrätt gått ut med information kring domen och Kissie blev fälld för smygreklam medans Tourn klarade sig ut detta utan problem. Från att Kissie och Tourn blev stämda så har det gått ett och ett halvt år innan en dom kom efter rättegången som var för några veckor sedan.
Allt handlade om 3 inlägg där hon markerat reklam i slutet av inlägget på 2 av dom (vilket inte var korrekt enligt domen) mednas det tredje inlägget hade tydlig markering längst upp i sitt inlägg vilket är rätt marknadsföring. Nu har jag inte läst hela domen men om jag förstått allt rätt så har hon fått förbud mot att inte markera ut reklam som hon gjort innan  och om hon gör det måste hon betala vite på 100 tusen. Men om hon följer lagarna och markerar rätt så kommer Kissie ur detta utan större kostnader.
HÄR kan ni läsa mer om detta och här nedan ser ni pressmedelandet som kom via mailen från cision.com

Pressmeddelande. 31 januari 2017. 

Domen i Kissie-målet – ”Sponsored post” är godtagbart som reklammarkering

Idag kom domen i ”Kissie-målet” från Patent- och Marknadsdomstolen. En dom som många väntat på och som förväntades ge en del svar på frågan om reklammarkering i sociala medier. Det mest intressanta i domen är att Patent- och Marknadsdomstolen säger att reklammarkeringen ”sponsored post”, som bloggaren Kissie använt i ett blogginlägg, är en godkänd reklammarkering, i enlighet med 9 § i marknadsföringslagen.

Det var hösten 2016 som Konsumentombudsmannen, KO, stämde Kissie Media AB och bloggföretaget Tourn för bristande reklammarkering enligt marknadsföringslagens 9 §. KO menade att Kissie (Alexandra Nilsson) i två blogginlägg och ett Instagraminlägg på hennes egna sidor utgjorde reklam och att reklammarkeringen i samtliga tre fall var otydlig. Dessutom ansåg KO att den reklammarkering, ”sponsored post” i en rosa bård, som framgick omedelbart i blogginlägget, inte var en fullgod reklammarkering.

Patent- och Marknadsdomstolen fäller Kissie för bristande reklammarkering beträffande ett blogginlägg och Instagraminlägget men anser att uttrycket sponsored post i det andra blogginlägget är ett relevant reklammarkeringsbegrepp för genomsnittskonsumenten för Kissies målgrupp.

Tobias Eltell, jurist på Sveriges Annonsörer, och som yttrat sig i målet, välkomnar domen vad gäller frågan om reklammarkeringsbegrepp:

– Det har gått ett och ett halvt år sedan KO stämde Kissie och Tourn, vilket är en ganska lång tidsperiod när vi talar utveckling i sociala medier. Det kan tänkas att ”sponsored post” var en främmande fågel för några aktörer hösten 2016 men idag känns uttrycket vedertaget. Domstolen konstaterar att det inte finns något krav på att marknadsföring ska innehålla ett särskilt begrepp för reklammarkering. Det är tillräckligt att det framgår tydligt genom exempelvis layouten. Att låsa branschen vid specifika uttryck, såsom ”reklam” och ”annons”, är att göra konsumenterna en otjänst. 

Domen kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen senast den 21 februari.

Här kan du läsa pressmeddelandet från domstolen: http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Patent–och-marknadsdomsdomstolen-domer-i-mal-om-reklam-i-sociala-medier/

Sveriges Annonsörers förbundsjurister kommer nu att gå igenom domen i detalj och analysera denna för att kunna vägleda annonsörerna att arbeta än mer ansvarfullt med influencers.

2012 lanserade Sveriges Annonsörer sina bloggrekommendationer. De har uppdaterats sedan dess och är just nu under revidering.”
 
Här nedan ser ni Kissies svar kring domen som hon lagt upp men hon kommer också att göra ett nytt inlägg om detta senare.

2018 01 31 13 33 08 - Stoppa Pressarna

Lämna ett svar