Jackie Ferm i tv-program om psykisk ohälsa

@27:e oktober så har Discovery Plus premiär för ett helt nytt tv-program om psykisk ohälsa som heter ”Behandlingen”.
@Det är sex deltagare och två av dom är Jackie Ferm som dom flesta känner till, samt Lancelot Hedman som ni känner igen som Paows ex Lance. Det går ut på att dessa sex deltagare under tre veckor gått igenom en behandling individuellt och Discovery beskriver det såhär:
@”individuellt anpassade medicinska och terapeutiska behandlingar, sammansatta och ledda av beroendeläkare och terapeuter”
@”De sex medverkande, med vitt skilda livserfarenheter och situationer, har alla kommit olika långt i processen att förstå och hantera just sin problematik och mående. De har olika grader av allvar i sina problem, allt från riskbruk till utvecklade beroenden, och de har alla individuella syften och målsättningar med att genomgå en behandling”

@Jackie Ferm beskriver sin medverkan som både det bästa och värsta hon varit med om, men samtidigt är hon glad över att hon gjort det då hon känner att det är det modigaste hon gjort. Idag lider många av psykisk ohälsa eller beroenden, både öppet men så många i det tysta. Dessa deltagare har valt att medverka för att få hjälp med sina problem men också för att få berätta sin historia i mål om att fler ska kunna våga sträcka ut en hand och be om hjälp.

@Här är listan med alla deltagarna.
@*Jackie Ferm
@*Lancelot Hedman
@*Ola Rapace
@*Andreas Kleerup
@*Håkan Hallin
@*Ängie Dehn

2021 10 13 06 37 01 - Stoppa Pressarna

Lämna ett svar