Nyhetstips:

Nyhetstips:

Uppgifter som betalas ut beror på nyheten/materialet och bestäms av redaktionsledningen.

Ersättning:
Stoppa Pressarna betalar för exklusiva nyheter och till den som är först med tipset och/eller materialet. Vi kan också betala för ny information till redaktionell bevakning som pågår.

Summan som betalas ut beror på nyheten/materialet och bestäms av redaktionsledningen. Vi ersätter inte nyhetstips retroaktivt.

Utbetalning: 
För att göra betalningen till dig behöver vi ditt namn och bankkontonummer. Vi betalar inte ut ersättning genom kontanter eller via exempelvis Swish. 

Anonymitet: 
Som uppgiftslämnare/tipsare är du garanterad fullständig anonymitet i enlighet med källskyddet i grundlagen. 

När kommer pengarna? 
Arvodet betalas ut senast vid månadsskiftet efter publicering. 

Publicering och rättigheter:
När du skickar in tips och bilder/filmer till Stoppa Pressarna (som du äger eller har rätt att sälja) ger du oss samtidigt ditt tillstånd att publicera dem. 

Upphovsrätt: 
Genom ditt arvode överlåter du upphovsrätten (förfoganderätten/hel försäljning) av bilder, filmer eller annat upphovsrättsskyddat material till Nya Media i Norden AB som driver Stoppa Pressarna.