Kungens tv-tal till nationen i corona-krisen

Kungens tal till nationen.
Stoppa Pressarnas avslöjade hovets planer.
Nu ska regenten lugna sina undersåtar via ett tv-sänt tal.

Stoppa PressarnaFå obegränsad tillgång till allt:Få obegränsad tillgång:

Pedro Sanchez

| 2020-03-18 kl 13:40 |

ProvaPremium

Stopp Pressarna avslöjade för en tid sedan att det pågick intensiva förberedelser vid hovet med att utforma ett tal från kung Carl Gustaf, 73, till nationen.

Kungen valde att avvakta lite och nöjde sig med att skicka ett stöttande meddelande i slutet av förra veckan. Efter att drottning Margrethe, 79, talade till Danmark i både radio och tv ökade pressen på vår svenske kung att även han skulle tala inför folket, något som Stoppa Pressarna  rapporterade om.

Bild 1 av 6

Kungen håller tal till nationen. Efter Stoppa Pressarnas uppmaningar har vår monark beslutat sig.
Bild 2 av 6

Kungen hålls separerad från Victoria som inte var med på extrakonseljen.
Bild 3 av 6

Kungen är mycket bekymrad över det uppkomna läget.
Bild 4 av 6

Drottning Silvia och kungen ingår i riskgrupperna.
Bild 5 av 6

Kungen är engagerad och gör allt han kan för att stötta Sverige.
Bild 6 av 6

Kungen blir en samlande kraft i stunder av oro.

Nu, efter Stoppa Pressarnas avslöjanden, väljer kungen att tala inför svenska folket. Talet kommer spelas in på Stockholms slott och sändas i SVT efter att kungen träffat regeringen vid en extra konselj slottet.
– Svåra situationer som den vi nu är i erbjuder också en möjlighet. en möjlighet att ta fram det bästa hos oss själva, som land och som medmänniskor. Stundens allvar ska inte förringas men det finns också goda skäla att finna hopp och tillsförsikt. Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder. annstälda och frivillia arbetar målmedvetet för att begränsa virusets spridning, konstaterade kungen vid extra konseljen.