ÖB-affären

ÖB:s hemliga kärleksnäste med älskarinnan

Smygandet misslyckades.
Sveriges överbefälhavare gjorde allt han kunde för att hålla älskarinnan hemlig – det gick inte så bra.
Stoppa Pressarna kan nu avslöja general Micael Bydéns kärleksnäste där han varit otrogen mot sin hustru.

Stoppa PressarnaFå obegränsad tillgång till allt:Få obegränsad tillgång:

Per Nilsson

| 2022-05-16 kl 17:25 |

ProvaPremium

Stoppa Pressarna avslöjade nyligen att Sveriges ÖB Micael Bydén, 57, varit otrogen under äktenskapet med Anita Carlman, 63.

Paret har varit tillsammans i 33 år, varav 23 år som gifta.

Bild 1 av 11micael byden karleksnaste stor111 2 - Stoppa Pressarna

Här smög ÖB undan med älskarinnan. Stoppa Pressarna har avslöjat Micael Bydéns hemliga kärleksnäste på Karlbergs slott.
Bild 2 av 11micael byden karleksnaste stor8 2 - Stoppa Pressarna

När Sverker Göransson lämnade över ansvaret som ÖB till Micael Bydén 2015 kunde han nog inte ana att efterträdaren skulle besudla Karlbergs slott där ceremonin skedde.
Bild 3 av 11micael byden karleksnaste stor9 - Stoppa Pressarna

Här talar Micael Bydén vid Karlberg slott, sex år senare hade han sex i slottet med sin älskarinna. Ett inte helt officersmässigt uppträdande.
Bild 4 av 11micael byden alskarinna stor1 1 - Stoppa Pressarna

Micael Bydén har förordnade som ÖB till 30 september 2024. Hans karaktär lämnar dock en del i övrigt att önska.
Bild 5 av 11micael byden alskarinna stor2 1 - Stoppa Pressarna

Här syns ÖB med sin förtvivlade och bedragna hustru, Anita Carlman.
Bild 6 av 11micael byden karleksnaste stor7 - Stoppa Pressarna

Micael Bydén har ansvar för Försvarsmaktens tusentals kvinnor och män, han ska vara en förebild.
Bild 7 av 11micael byden karleksnaste stor5 - Stoppa Pressarna

Här är slottskapellet vid Karlbergs slott. Stoppa Pressarna har inte lyckats konfirmera uppgifterna om vad ÖB ska ha gjort med älskarinnan där varför vi av pressetiska skäl i nuläget väljer att inte publicera ryktena som är i svang bland kadetterna på Karlberg.
Bild 8 av 11micael byden karleksnaste stor1 1 - Stoppa Pressarna

Micael Bydén och hans älskarinna uppges numera var sambor. De huserar, enligt uppgift, i residenset i Karlbergs slott.
Bild 9 av 11micael byden karleksnaste stor2 - Stoppa Pressarna

Invid Karlbergsån har ÖB och hans älskarinna tagit stärkande promenader mellan herdestunderna.
Bild 10 av 11micael byden karleksnaste stor3 - Stoppa Pressarna

Här har ÖB och hans älskarinna kunnat mysa till det. Vi får hoppas de har tagit hänsyn till att det är antika möbler.
Bild 11 av 11micael byden karleksnaste stor6 1 - Stoppa Pressarna

En stolt officer och gentleman? Knappast. Micael Bydén har inte bara skämt ut sig själv, hela ämbetet som ÖB är numera besudlat av hans bristande kontroll på sitt driftsliv. Nu tar vännerna avstånd från generalen med den bristande impulskontrollen och obefintliga integriteten.

Det hindrade inte generalen från att bedra sin hustru, inte heller det faktum att han besitter ett av rikets mest känsliga befattningar. Ingenting har stoppat Micael Bydéns kättja.

Som ÖB ansvarar han för försvaret av fosterlandet, det är ett privilegierat uppdrag samtidigt som det ställer stora krav på innehavaren av ämbetet. Man får absolut inte exponera sig för främmande makts underrättelsetjänster genom risken att bli utpressad.

En självklarhet som de flesta torde begripa. Rollen som ÖB innebär dessutom att ämbetets innehavare utgör en förebild för de tusentals kvinnor och män som arbetar inom myndigheten, du är även en förebild för de värnpliktiga som kallas in för att tjänstgöra.